HAKKINDA

Eylül 2019, İstanbul’da meydana gelen depremden birkaç gün sonra… İki eski dost ve her ikisi de iş insanı olan Çağlar Gözüaçık ve Mehmet Çırak, kendileri için birer deprem çantası almaya karar verdiler. Söz konusu insan hayatı olduğu için en iyi deprem çantasını bulmak istiyorlardı. Fakat araştırdıkları hiçbir çanta yeterli kapsam ve kalitede değildi. “Madem her ihtiyaca cevap verecek kapsamda bir deprem çantası yok, o halde kendi çantamızı kendimiz yapalım.” düşüncesiyle harekete geçtiler ve oluşturdukları ekipleriyle birlikte ciddi bir Ar-Ge sürecine girdiler. Japonya ve ABD gibi deprem kuşağında yer alan gelişmiş ülkelerin yaklaşımlarını, deprem ve doğal afetler ile ilgili Dünya çapında saygınlık kazanmış kurumların araştırmalarını ve önemli bilim insanlarının görüşlerini incelediler. Ve sadece ihtiyaç duyulabilecek malzemelerle doldurulmuş bir çantanın iyi bir deprem çantası olmayacağı, deprem konusunda bilgi ve eğitimin de en az malzemeler kadar önemli olduğuna karar verdiler.

Böylece hem Türkiye’nin en kapsamlı malzemelerini hem de deprem konusunda en eğitici bilgileri içeren Deprem Eğitim Ve Acil Destek Seti ile bilinen deprem çantalarının çok ötesine geçtiler.

Sadece malzemelerle doldurulmuş deprem çantaları yeterli bir önlem değildir. Çünkü deprem eğitimi de en az malzemeler kadar önemlidir.

REFERANSLAR

Ar-Ge Süreçlerinde Çalışmaları Referans Alınan Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Avrupa Deprem Önleme ve Tahmin Merkezi
Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü
Amerikan Ulusal Doğal Afet Yönetim Ajansı (FEMA)
Kaliforniya Valiliği Acil Servis Ofisi ve Yangın Departmanı
Amerikan KızılHaçı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Türk Kızılayı
AFAD