Depremin Şiddeti ve Büyüklüğü Arasındaki Fark Nedir?

Depremin şiddeti ve büyüklüğü tanımları zaman zaman karıştırılabiliyor ve sanki aynı şeyi ifade ediyormuş gibi anlaşılabiliyor. Fakat şiddet ve büyüklük birbirinden farklı kavramlardır. Bu kavramlar arasındaki farkı bilmek, bir depremin ne kadar zarar verdiğini ve etkisinin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Deprem şiddeti, herhangi bir derinlikte gerçekleşen depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisini tanımlar. Yani bir depremin yapılar, doğa ve insan üzerindeki etkileri şiddet kavramı ile ölçülmektedir. Depremlerin gözlenen etkileri uzun yıllar boyunca toplanarak ‘’Şiddet Cetvelleri’’ adında ölçütler hazırlanmıştır. Gerçekleşen depremler bu cetvele uygun şekilde sınıflandırılır ve roma rakamlarıyla ifade edilir. Böylece depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkiler belirlenir.

Bugün kullanılan şiddet cetvelleri “Mercalli Cetveli (MM) ve “Medvedev-SponheurKarnik (MSK)’’ olarak bilinmektedir. İki cetvel de XII şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasara neden olmazlar. VI-XII arasındaki şiddetler ise depremin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yırtılma, heyelan gibi bulgulara göre değerlendirilmektedir.

Depremin büyüklüğü ise deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerji doğrudan doğruya ölçülemediğinden, Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan ‘’Richter Ölçeği’’ dediğimiz yöntemle depremlerin büyüklükleri ölçülmektedir. Bu değerler, deprem sonrasında açıklanan ve ‘’4.6 büyüklüğünde deprem oldu.’’ gibi ifade edilen değerlerdir.

Özetle, bir depremi belirtirken ‘’7.0 şiddetinde deprem meydana geldi.’’ söylemi doğru değildir. ‘’7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi’’ olarak ifade edilmelidir. Çünkü rasathanelerden bildirilen değerler, depremin büyüklüğünü söyler, şiddeti ise depremin bölgedeki sonuçlarına göre belirlenir.

Referanslar:

Eksiksiz malzemeleri ve eğitici içeriğiyle DEVAD Setini keşfedin.

Hemen Sipariş Ver