Depremi Çocuklara Nasıl Anlatmalıyız?

Depremlerin çocuklara doğru anlatılması, onların bu süreci yönetmenlerinde oldukça önemli bir yere sahip. Yapılan araştırmaları incelediğimizde, çocuklarda depreme karşı endişe ve korku oluşmaması için her yaş grubuna uygun anlatılması gerektiğini görüyoruz.

Öncelikle depremlerin çocuklar üzerine etkilerine baktığımızda deprem şoku kavramı karşımıza çıkıyor. Bu kavram, özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklarda depremden sonra ortaya çıkan bazı psikolojik problemler olarak tanımlanıyor. Bu şokun seviyesi, çocuğun yaşadığı çevreye, yaşına ve gelişimine bağlı olarak değişebiliyor.1

Çok küçük ve okul öncesi dönemindeki çocuklar canlı bir hayal gücüne sahiptir; bu nedenle çabuk korkabilir ve kolay etkilenebilirler. Bu dönemdeki çocuklara deprem anlatılırken, en önemli nokta her şeyin düzeleceğine dair çocuğa güven vermektir. Ailenin, ne yapacaklarını bildiklerini göstermeleri ve krizin kontrol altında olduğunu hissettirmeleri bu çağdaki çocuklar için önemlidir.1,2

Okul çağındaki çocuklarda ise soyut ve somut kavramı oluşur, fakat deneyimlemedikleri olaylara karşı korku duyabilirler. Bu noktada ailenin sakin kalması çok önemlidir. Çocuklar yaşananları anlamlandırmak için ailesine başvurabilir. Ebeveynler kendi kaygılarını kontrol altına alarak çocuğa güvende olduğunu hissettirirse, çocukta da kaygılar ve korkular en aza indirilebilir.1,2

Ergenlik sonrasındaki çocuklara ise depremle ilgili bilgiler anlatılabilir. Örneğin depremin doğurabileceği sonuçlardan bahsedilebilir. Aile, çocuğa deprem için hazırlıklı olunması gerektiğini anlatabilir; depremin sonuçlarıyla yaşayabilecek bilgi ve donanımda olduğunu gösterebilir.2

Uzmanlar depremi yaşayan çocuklarda, depremin etkisini en aza indirmek için bazı noktalara dikkat çekiyorlar;

  • Örneğin depremden sonra çocuğu başka bir yere ya da birine emanet ederek yanından ayrılmak uzmanlara göre doğru değil. Her nereye gidiliyorsa çocuk da götürülmelidir.1
  • Afet sonrasında evin eski haline getirilmesinde 0-3 yaştan büyük çocuğun da yardım etmesi korkuyu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.1
  • Deprem sonrasında çocuklarda yalnızlık, karanlık, okula gitme korkusu gibi korkular oluşabilir. Bu konuda ailelerin bir sorun olmadığını çocuğa anlatması, gerekirse okul konusunda öğretmenlerinden yardım almalı önemlidir.1
  • Bazen çocuklarda yatağı ıslatma, anneye aşırı bağlılık ya da parmak emme gibi gerileme davranışları ortaya çıkabilir. Bu davranışlara sert tepkiler vermemek önemlidir. Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi ve güven verildiğinde bu davranışlar kolayca ortadan kalkabilir.1
  • Aileler deprem sonrasında çocuklarında gördükleri davranış ve duygu değişimlerini takip etmelidir. Bazen ebeveynler bu durumlara çözüm bulamayabilir ya da çocuğun korkularını ortadan kaldıramayabilir. Bu noktada, bir uzmana başvurmak oldukça önemlidir.1

Referanslar:

Eksiksiz malzemeleri ve eğitici içeriğiyle DEVAD Setini keşfedin.

Hemen Sipariş Ver