Ankara’nın Deprem Tarihi

10 Ocak 2021’de Ankara’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, şehirde daha önce hangi depremler yaşandı ve düşünülenin aksine bölgede deprem riski yüksek mi gibi soruları da beraberinde getirdi.

Ankara’nın depremselliğine baktığımızda tarihsel ve aletsel olarak hiçbir zaman büyük depremlerin merkezi olmadığı; fakat çevresinde bulunan diri fay hatlarının oluşturduğu depremlerden etkilendiği görülmektedir. Bu açıdan ele alındığında Ankara, 100 km kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu Fayı (KAF), 70 km doğusunda bulunan Ezinepazarı Fayı, batısında yer alan Eskişehir Fayı, ile güneyinde yer alan Tuz Gölü Fayının etki alanındadır.1

Tarihte Ankara’nın çevresinde gerçekleşen ve şehri etkileyen bazı büyük depremler bulunuyor. Örneğin 1938 Akpınar depreminden Ankara da etkilenmiş; depremde 158 can kaybı yaşanırken 3000 fazla yapı ağır hasar görmüş ve yıkılmıştır. Bu depreme neden olan fayların Ankara merkezine uzaklığı ise 115 km ve 60 km olarak bilinmektedir. Ankara’yı etkileyen bir diğer depremin ise 1944 yılında, ülkemizde yıkıcı depremlerin en büyük kaynağı olan Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nde gerçekleşen, Bolu/Gerede depremi olduğu görülmektedir. Bu depremde 7471 kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış; 20.865 yapı ise ağır hasar görmüştür. Depremin gerçekleştiği fay hatlarının Ankara merkezine uzaklığı 105 km ve 115 km olmasına rağmen ilde birçok yer depremden zarar gördü. 2000 yılında meydana gelen Çankırı depremi de aynı şekilde şehri etkileyerek toplamda 4 binden fazla yapının hasar almasına neden oldu.1,2

Ankara ilini ve bağlı yerleşkeleri sadece büyük depremler değil, aynı zamanda küçük depremler de etkilemiştir. Araştırmalara göre bu etkilerin iki önemli sebebi bulunuyor. Birincisi kentin önemli bir kısmı, sıvılaşma potansiyeli olan alüvyal ve killi zeminden oluşuyor. İkincisi ise kırsal kesimlerde kerpiç ya da taş yığma yapıların bulunması, ayrıca yapı özelliklerinin dışında yerleşim alanlarının zemin koşullarının ve fay hatlarının dikkate alınmadan yapılmış olması olarak biliniyor.1,2

Ankara civarındaki fay sistemlerinin 5.5 ve 7’den büyük üreteceği depremlerin özellikle kent çevresinde alüvyonel zeminlerde gelişen çok katlı yapılaşmaları etkileyeceği düşünülüyor. Fakat günümüzde bu depremlerin ne zaman olacağını tahmin edebileceğimiz bir teknoloji bulunmuyor. Bu nedenle %96’sında deprem riski olan bir ülkede yaşadığımızın ve her an depreme hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincinde olmamız büyük önem taşıyor.1,4

Referanslar:

Eksiksiz malzemeleri ve eğitici içeriğiyle DEVAD Setini keşfedin.

Hemen Sipariş Ver