30 Ekim 2020 İzmir Depremi

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen, ülkemizde özellikle İzmir ili ve ilçelerinde etkili olan deprem birçok can ve mal kaybına neden oldu. İlgili kurumlar meydana gelen deprem ve neden olan fay ile ilgili raporlarını yayınladı.

Yayınlanan raporlara göre, Ege Denizi’nde bulanan, Sisam Adası’nın kuzeyi ile Kuşadası Körfezi arasında bulunan yaklaşık uzunluğu 40 km olan normal fay hattı üzerinde gerçekleşmiştir.1 Sisam Fay hattı olarak bilinen fay hattının yapısı ve geçmiş faaliyetleri incelendiğinde;

  • Depremin gerçekleştiği fay hattı, D-B doğrultulu, kuzey eğimli normal fay hattı olarak bilimektedir.2 Normal fay olarak isimlendirilen faylarda, düzlemde bir blok dururken diğeri yükselebilir ya da bir blok dururken diğeri düşebilir.3
  • Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6.8 olmak üzere 695 adet deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 332 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur.4
  • Sisam adası kuzeyinde bulunan bu normal fay hattı, 650 metre derinliğinde deniz tabanın ana hattını oluşturur.1 İlk hesaplamalara göre 15.68 saniye sürdüğü belirlenen depremi 4 takip eden 11. dakika içerisinde AFAD’a tsunami uyarı mesajları gelmiştir. Bölgede kayıtlı en son tsunami Bodrum’da etkili olan 21 Temmuz 2017 yılında gerçekleşen tsunamidir. 5
  • Depremden en çok etkilenen bölge, deprem merkez üssüne 75 km uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova semti olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni ise, bölgenin eski bir nehir sisteminden oluştuğu ve bölgeye uyumlu olmayan zayıf yapıların, tarım alanı olarak değerlendirilen alüvyonal ova üzerine kurulması olarak görülmektedir.1

Referanslar:

  1. https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2020/10/31/istanbul-teknik-universitesinden-izmir-depremine-ili%C5%9Fkin-on-degerlendirme-raporu (Son erişim tarihi: 5.11.2020)
  2. Seyitoglu, Gurol & Kaypak, Bülent & Esat, Korhan & Koca, Begüm. (2020). 2020.10.30 (Mww=7.0) Sisam depremi ve artçılarının Ege’nin neotektonik çerçevesinin anlaşılmasına katkıları / Contributions of the 2020.10.30 (Mww=7.0) Samos earthquake and its aftershocks to the understanding of Aegean neotectonic framework. 10.13140/RG.2.2.22233.34403/1.
  3. http://w3.bilecik.edu.tr/insaat-en/wp-content/uploads/sites/118/2017/10/2-YAPILARDA-HASAR-DEPREM-NED%C4%B0R.pdf (Son erişim tarihi: 05.11.2020)
  4. https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064 (Son erişim: 05.11.2020)
  5. http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/30-ekim-2020-mw6-9-ege-denizi-izmir-depremi/ (son erişim tarihi: 05.11.2020)

Eksiksiz malzemeleri ve eğitici içeriğiyle DEVAD Setini keşfedin.

Hemen Sipariş Ver